Методическая копилка

Беларуская народная гульня як сродак выхавання патрыятычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага ўзросту

Беларуская народная гульня як сродак выхавання патрыятычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага ўзросту

У сучасных умовах адным з цэнтральных накірункаў  работы з падрастаючым пакаленнем з’яўляецца патрыятычнае выхаванне. Дашкольны ўзрост - гэта час інтэнсіўнага развіцця асобы дзіцяці. Менавіта ў гэтым узросце закладваецца падмурак светапогляду чалавека, яго стаўленне да навакольнага свету, фарміруецца ўяўленне пра малую радзіму, выхоўваюцца пачуцці прыхільнасці да сваёй сям’і, павагі да працы, гонару за сваю краіну. Таму выхаванне патрыятычных пачуццяў, фарміраванне і развіццё асобы, якая валодае якасцямі грамадзяніна, патрыёта, пачынаецца ўжо ў дашкольным узросце.

Беларускія народныя гульні маюць важнае значэнне ў патрыятычным выхаванні. Яны вельмі разнастайныя па змесце і выхаваўчых магчымасцях. Педагагічная каштоўнасць беларускіх народных гульняў заключаецца ў тым, што яны даюць веды аб родным краі, выхоўваюць пачуццё прыналежнасці да беларускага народу і такія нацыянальныя якасці, як дабрыня, спагадлівасць, шчырасць, добразычлівасць, працавітасць, уменне дапамагчы.

   Беларускія народныя гульні выкарыстоўваюць у розных відах дзейнасці выхаванцаў. У выхаванцаў 3-4 гадоў фарміруюцца ўяўленні пра працавітасць беларусаў, пра тое, як у сям’і клапоцяцца пра дзяцей. Гэтаму ўзросту адпавядаюць беларускія народныя гульні “Грушка”, “Адгадай, чый галасок”. Гэтыя гульні карагодныя, спакойныя. Перад гульнёй трэба расказаць дзецям, што беларусы любілі вадзіць карагоды, так яны адпачывалі пасля працы. Выхаванцы з задавальненнем завучваюць невялікія вершы на беларускай мове і выконваюць адпаведныя рухі.

  Для выхаванцаў 4-5 гадоў выкананне ролі з’яўляецца значным матывам у гульнявой дзейнасці. Імітуючы ў гульні пэўныя адносіны паміж людзьмі, дзеці вучацца разумець і дапамагаць адзін аднаму. Праз народныя гульні “Шэры кот”, “Мароз”, “Браднік”, “Маша”, “Агароднік” выхаванцы вучацца выбіраць спосабы зносін з аднагодкамі і старэйшымі, паважаць працу, любіць родную мову. У час гульняў дзеці з задавальненнем выконваюць ролі персанажаў беларускага фальклору: агародніка, ката.

   Выхаванцы 5-6 гадоў, у якіх выхоўваюцца сацыяльныя нормы ўзаемаадносін,  гуляюць у беларускія народныя гульні “Замарожаныя”, “Блін гарыць”, “Лянок”, “Фарбы”, “Вядзьмар”. Гэтыя беларускія народныя гульні патрабуюць больш увагі да выканання правіл, бо толькі тады атрымаецца гульня. Для гэтага ўзросту ролі ў гульні ясна акрэслены і вызначаны. Дзеці назіраюць за аднагодкамі, параўноўваюць іх гульнявыя дзеянні са сваімі. Праз гульню “Лянок” дзеці знаёмяцца з працай беларусаў у далёкія часы, імітуюць рухі сейбіта, жняі, вучацца правільна размаўляць па-беларуску. Амаль ва ўсіх беларускіх народных гульнях трэба выбраць вядучага, гэта адбываецца пры дапамозе лічылак.

   Беларуская народная гульня, як від народнай творчасці, існуе самастойна. Але яе магчыма выкарыстоўваць  і як частку забаў, ранішнікаў, святаў, што надае ім пэўны каларыт і непаўторнасць.

   Такім чынам, актыўнае, мэтанакіраванае выкарыстанне беларускіх народных гульняў дазваляе пашырыць уяўленні дашкольнікаў пра сваю краіну і свой народ, развівае памяць, увагу. Важна, што ў працэсе гульні дзеці размаўляюць па-беларуску, а гэта спрыяе авалоданню роднай мовай. Дзякуючы народным гульням, у дзяцей фарміруюцца нормы паводзін, узоры адносін, маўленчая культура.

Беларуская народная гульня як сродак выхавання патрыятычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага ўзросту

У сучасных умовах адным з цэнтральных накірункаў  работы з падрастаючым пакаленнем з’яўляецца патрыятычнае выхаванне. Дашкольны ўзрост - гэта час інтэнсіўнага развіцця асобы дзіцяці. Менавіта ў гэтым узросце закладваецца падмурак светапогляду чалавека, яго стаўленне да навакольнага свету, фарміруецца ўяўленне пра малую радзіму, выхоўваюцца пачуцці прыхільнасці да сваёй сям’і, павагі да працы, гонару за сваю краіну. Таму выхаванне патрыятычных пачуццяў, фарміраванне і развіццё асобы, якая валодае якасцямі грамадзяніна, патрыёта, пачынаецца ўжо ў дашкольным узросце.

« свернуть

Беларускія народныя гульні маюць важнае значэнне ў патрыятычным выхаванні. Яны вельмі разнастайныя па змесце і выхаваўчых магчымасцях. Педагагічная каштоўнасць беларускіх народных гульняў заключаецца ў тым, што яны даюць веды аб родным краі, выхоўваюць пачуццё прыналежнасці да беларускага народу і такія нацыянальныя якасці, як дабрыня, спагадлівасць, шчырасць, добразычлівасць, працавітасць, уменне дапамагчы.

   Беларускія народныя гульні выкарыстоўваюць у розных відах дзейнасці выхаванцаў. У выхаванцаў 3-4 гадоў фарміруюцца ўяўленні пра працавітасць беларусаў, пра тое, як у сям’і клапоцяцца пра дзяцей. Гэтаму ўзросту адпавядаюць беларускія народныя гульні “Грушка”, “Адгадай, чый галасок”. Гэтыя гульні карагодныя, спакойныя. Перад гульнёй трэба расказаць дзецям, што беларусы любілі вадзіць карагоды, так яны адпачывалі пасля працы. Выхаванцы з задавальненнем завучваюць невялікія вершы на беларускай мове і выконваюць адпаведныя рухі.

  Для выхаванцаў 4-5 гадоў выкананне ролі з’яўляецца значным матывам у гульнявой дзейнасці. Імітуючы ў гульні пэўныя адносіны паміж людзьмі, дзеці вучацца разумець і дапамагаць адзін аднаму. Праз народныя гульні “Шэры кот”, “Мароз”, “Браднік”, “Маша”, “Агароднік” выхаванцы вучацца выбіраць спосабы зносін з аднагодкамі і старэйшымі, паважаць працу, любіць родную мову. У час гульняў дзеці з задавальненнем выконваюць ролі персанажаў беларускага фальклору: агародніка, ката.

   Выхаванцы 5-6 гадоў, у якіх выхоўваюцца сацыяльныя нормы ўзаемаадносін,  гуляюць у беларускія народныя гульні “Замарожаныя”, “Блін гарыць”, “Лянок”, “Фарбы”, “Вядзьмар”. Гэтыя беларускія народныя гульні патрабуюць больш увагі да выканання правіл, бо толькі тады атрымаецца гульня. Для гэтага ўзросту ролі ў гульні ясна акрэслены і вызначаны. Дзеці назіраюць за аднагодкамі, параўноўваюць іх гульнявыя дзеянні са сваімі. Праз гульню “Лянок” дзеці знаёмяцца з працай беларусаў у далёкія часы, імітуюць рухі сейбіта, жняі, вучацца правільна размаўляць па-беларуску. Амаль ва ўсіх беларускіх народных гульнях трэба выбраць вядучага, гэта адбываецца пры дапамозе лічылак.

   Беларуская народная гульня, як від народнай творчасці, існуе самастойна. Але яе магчыма выкарыстоўваць  і як частку забаў, ранішнікаў, святаў, што надае ім пэўны каларыт і непаўторнасць.

   Такім чынам, актыўнае, мэтанакіраванае выкарыстанне беларускіх народных гульняў дазваляе пашырыць уяўленні дашкольнікаў пра сваю краіну і свой народ, развівае памяць, увагу. Важна, што ў працэсе гульні дзеці размаўляюць па-беларуску, а гэта спрыяе авалоданню роднай мовай. Дзякуючы народным гульням, у дзяцей фарміруюцца нормы паводзін, узоры адносін, маўленчая культура.

свернуть

Методические рекомендации по ведению документации воспитателя дошкольного образования

Методические рекомендации по ведению документации воспитателя дошкольного образования

ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 1. План образовательного процесса с воспитанниками.
 2. Протоколы родительских собраний.
 3. Табель учета ежедневной посещаемости воспитанниками учреждения дошкольного  образования.
 4. Сведения о родителях и воспитанниках.
 5. Схема рассадки воспитанников группы во время организации режимных процессов и   образовательного процесса.

План образовательного процесса с воспитанниками

Документация, отражающая содержание деятельности воспитателя дошкольного образования

Основные требования

Годовые задачи учреждения дошкольного образования

    Соответствие текущим годовым задачам учреждения на учебный год

Научно-методическое обеспечение

   Перечень     учебных     изданий, официально утвержденных либо допущенных        в  качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования  Республики Беларусь,  рекомендованных научно-методическим учреждением   «Национальный институт  образования» Министерства  образования Республики    Беларусь

Взаимодействие с семьями воспитанников

  Формы и содержание работы по психолого-педагогическому образованию      родителей      и включению их в образовательный процесс.

  Наличие разнообразных форм организации работы с семьей Соответствие  содержание работы с родителями годовым задачам учреждения,  сезону, возрасту воспитанников.

Индивидуальная работа с воспитанниками

  Содержание работы: по образовательным областям учебной программы   дошкольного образования на все недели месяца на основе ежедневных наблюдений педагогического работника и с учётом результатов детской деятельности. Коррекционно-развивающая работа планируется  и осуществляется  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом .

Закаливание

   Основные виды закаливания планируются с учетом принципов закаливания, возрастных особенностей воспитанников, сезонных изменений, условий учреждения дошкольного образования.

Двигательная активность

     Содержание мероприятий распорядка дня: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на 1й и 2й прогулках, активный отдых. Соответствие утренней гимнастики плану руководителя физического воспитания. Наличие активного отдыха в соответствии с возрастом и сезоном. Разнообразие основных движений и упражнений на прогулке.

Специально организованная деятельность, регламентированная типовым учебным планом дошкольного образования (игра, занятие).

     Планируется по образовательным областям на основе расписания игр, занятий на каждый день недели в соответствии с учебным планом. Определяются тема и цель деятельности в течение недели. В содержание планирования включаются: образовательная область и вид занятия; тема занятия; программные задачи; источники планирования. При планировании фронтальных форм работы следует учитывать различие содержания (по степени трудности) и продолжительности деятельности детей каждого возраста. Необходимо указывать программные задачи применительно к каждому возрасту; предусмотреть дифференцированные задания для детей.

Нерегламентированная деятельность воспитанников

  Виды детской деятельности: общение, игра, познавательная практическая (предметная — в группах раннего возраста), художественная, элементарная трудовая)

 В учреждениях дошкольного образования рекомендуется часть структурных компонентов плана (годовые задачи учреждения дошкольного образования; научно ­методическое обеспечение; взаимодействие с семьей; индивидуальная работа с воспитанниками; закаливание; двигательная активность) разрабатывать на год, полугодие, месяц, а часть (специально организованная и нерегламентированная деятельность) - на каждый день недели месяца.

При планировании образовательного процесса в группах раннего возраста с целью качественной реализации содержания учебной программы дошкольного образования необходимо обеспечить повторность проведения занятий.

 
 

 

Требования к планам образовательного процесса

 • Отражение в плане принципов и содержания учебной программы дошкольного образования
 • Целенаправленность и конкретность образовательных задач
 • Реальность выполнения, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, уровня их подготовленности
 • Учет условий функционирования и режима учреждения дошкольного образования
 • Сочетание перспективности и актуальности намеченных направлений работы
 • Преемственность, систематичность и последовательность
 • Оптимальное сочетание задач обучения и организации деятельности детей дошкольного возраста
 • Краткость плана, его компактность, гибкость
 • Детализация плана в зависимости от образования, педагогического опыта индивидуального стиля деятельности педагога
 • Единство педагогического руководства и активности воспитанников
 • Право выбора наиболее оптимальной и удобной формы плана – за педагогом
 • Согласованность плана с деятельностью учреждения дошкольного образования

При определении цели плана одним из неизменных признаков является будущий результат

Протоколы родительских собраний

Протокол   должен   содержать следующую информацию: № протокола, дата и место проведения, секретарь собрания, количество присутствующих, повестка дня, информация   по рассматриваемым   вопросам повестки дня   (СЛУШАЛИ. ВЫСТУПИЛИ. РЕШИЛИ).

 Актуализация рассматриваемых вопросов    на собраниях относительно   годовых   задач учреждения, направлению работы   учреждения, возрасту воспитанников, сезону. Наличие   выступлений   узких специалистов учреждения Наличие  активных  форм организации собрания

Табель учета ежедневной посещаемости воспитанниками учреждения дошкольного образования  

Наличие соответствующих документов при отсутствии воспитанника в учреждении образования: болезнь ребенка; пребывание ребенка на домашнем режиме (по рекомендации учреждения здравоохранения); отпуск родителей; выходные дни родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе работающих по скользящему графику работы, при предоставлении дополнительного свободного от работы дня в неделю матерям в соответствии со статьей 265 Трудового кодекса Республики Беларусь; каникулы (летние — 90 календарных дней, зимние — 10 календарных дней, весенние — 10 календарных дней); непредвиденные семейные обстоятельства

Сведения о родителях  и воспитанниках

Точные сведения о регистрации и месте проживания воспитанника. Точные   сведения   о   законных представителях     воспитанников (контактные    телефоны,    мест работы, образование и т.д.)

 

свернуть

Консультация для родителей (законных представителей) воспитанников «Воспитание интереса  происхождения  слова  в  процессе  ознакомления  с  памятниками  родного  города»

Консультация для родителей

(законных представителей) воспитанников

«Воспитание интереса  происхождения  слова  в  процессе  ознакомления  с  памятниками  родного  города»

Дети дошкольного возраста перенимают в общении со взрослыми накопленный ими опыт, знания, умения и культуру. Дошкольный возраст является самым благоприятным для овладения речью. Поэтому задача педагога  -  помочь детям овладеть родной речью и богатством языка, так как это является условием успешного обучения в школе. Важнейшим из аспектов развития речи детей является обогащение словарного запаса, а опора на элементы этимологии способствует этому. Главное, к чему необходимо стремиться, это вызвать интерес детей к происхождению слова. Этимология помогает углубленно понимать слово, развивает любознательность, чутьё к языку.

А мы действительно редко задумываемся о том, как появилось слово, каковы его история и происхождение, как оно меняется со временем. А ведь это целая наука, очень интересная и серьёзная, и имя ей – этимология, что в переводе с греческого языка означает «наука об истинном значении слов». Любое слово является основной единицей языка, которая имеет разные направления: фонетическое (звучание), лексическое (смысловое), грамматическое. Смысловая нагрузка каждого слова охарактеризована определённым лексическим значением. Лексическое значение характеризует определённое содержание слова, которое соотносится с явлениями реальной действительности. В его основе заложено понятие, то есть форма абстрактного мышления, отражающее общие признаки вещей и явлений.

Значение слова может быть одно, а предметы различны, и, наоборот, значения могут быть различны, а предмет один. Если обратиться к истории развития слова в каждом языке и к перенесению значения слова, то увидим, что слово в процессе своего развития меняет своё значение.

Развивать свою речь просто необходимо. Нужно прислушаться к слову, приглядеться к нему, проникнуть в его тайны. Как это интересно – проникать в удивительный и многоцветный мир слова, разбирать и изучать его по кирпичикам, рассматривать в разных ракурсах и аспектах.

Отмечается, что именно у старших дошкольников появляется интерес к речи, как особому объекту познания. Его интересует звучание, значение, происхождение слова, сочетание и согласование слов в речи. На таких занятиях детям предлагается побыть самим в роли исследователей и высказать своё предположение происхождения слов. В результате появляется необходимость обратиться за помощью к детским энциклопедиям, толковым и этимологическим словарям, что побуждает в детях интерес к нашей истории и живому слову.

Воспитание  культуры начинается с раннего детства. Особое значение для вхождения детской личности в сложный мир культуры имеет старший дошкольный возраст, когда у детей активно формируется начальное познавательное, эстетическое и творческое отношение к действительности, происходит становление интересов к широкому кругу социальных явлений, выходящих за рамки личного опыта ребенка. Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, в котором  живут. Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, воспитывать любовь и уважение к родному дому, родной улице, городу, формировать чувство гордости за достижения  страны.         Ученые пришли к выводу, что дошкольникам, с учетом их возрастных особенностей, легче понять и принять культуру своего близкого окружения, в связи, с чем важно приобщать их к культурным ценностям родного края, что становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании личностной  культуры.                                                                                                     Поэтому, в  процессе  ознакомления  детей  с  достопримечательностями  Бреста и  формированию  интереса  к  происхождению  слова,  важно делать  акцент  на  этимологию слов. Объясняя значение и происхождение слова, ребенок  лучше  запомнит  и  усвоит то или  иное понятие. Отметив  тот  факт, что  Брест является приграничным  городом  Беларуси и  соседствует   с  Польшей, можно  начать  знакомство  с  мемориальным  комплексом  «Стражам  границ», посвященный  пограничникам. Необходимо  сделать  акцент  на  его структуру  (состоит из  6  именных стел и центральной стелы, посвященной  всем  героям-пограничникам). Следует  ознакомить детей  с  понятием  стела и  его  происхождением, что  позволит  полно овладеть представление  о  данном  мемориальном  комплексе. Также, необходимо  вспомнить, что  на  территории Брестской  крепости, находится памятник «Героям границы, женщинам  и  детям  мужеством  своим  в  бессмертие  шагнувшим», посвященный  событиям  Великой  Отечественной  войны 1941-1945 годов.

Книга - это  источник мудрости  и  знаний. Она  заставляет  человека  мыслить, воспитывает  собственное  мнение, развивает  воображение.  Важно  читать  потому, что это  увеличивает  словарный  запас  человека, вырабатывает  четкое  и  ясное  мышление. Библия – первая напечатанная книга на  земле. Так  можно  начать  знакомство  с   еще  одной  достопримечательностью  города. Гуляя  по  улице Пушкинской города  Бреста, можно  увидеть  памятник  Брестской  библии, который  установлен  вблизи  областной  библиотеки  им. М. Горького. Важно дать определение  и  происхождение слова «Библия», чтобы  воспитанники  имели   представление о  чем  рассказывает  педагог.

Таким  образом, можно  сделать  вывод, что  большую  значимость в  ознакомлении  с  достопримечательностями  Бреста  несет  воспитание  происхождения  слова, что  дает  воспитанникам не  только  возможность  обогатить  словарный  запас, но  и  всецело  понимать  и  усваивать, что  город, в  котором  живем, богат   на  достопримечательности. Дети  обязаны  знать  историю  своего родного  края, гордится его подвигами  и  достижениями.

свернуть

Консультация  для  педагогов «Обогащение словарного запаса ребенка во время прогулок по памятным  местам родного города"

 Консультация  для  педагогов

«Обогащение словарного запаса ребенка во время прогулок по памятным  местам родного города"

      Наблюдая за тем, как ребенок  растет и познает окружающий мир каждый день, мы обращаем внимание на любое новое слово, которое говорит ребенок. Искренне умиляясь употреблению «совсем уже взрослых» слов выражений, родители порой не уделяют должного внимания пополнению необходимого словарного запаса своего ребенка. Как исправить ситуацию? Больше слов, больше интеллекта. Как известно, в современном мире, красивая и правильная речь - символ высокой культуры и хорошего образования. Поэтому, чтобы  ребенок легко мог общаться с окружающими и четко выражать свои мысли, заботиться о его языке нужно с детства. Увеличение словаря малыша тесно связано с развитием мышления и других психических процессов, с одной стороны, и компонентов всей структуры речи, с другой.

         Важнейшим фактором развития речи, в том числе и обогащения словаря, выступает общение взрослых с ребенком. Важно, чтобы разговор взрослых был наполнен более яркими и выразительными словами и выражениями. Ребенок должен не просто знать слова, а применять их на практике. К одним из наиболее простых занятий по обогащению, уточнению и активизации словаря ребенка можно отнести тематические прогулки по памятным местам родного города.

Родной город... Во время прогулок со своим ребёнком расскажите ему, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.Существуют различные формы работы по обогащению словаря детей, одними из таких форм являются наблюдения, экскурсии.Прогулка - это не только важный режимный момент, но и замечательное время, и способ развития речи ребенка.         Сопоставляя, сравнивая увиденное и услышанное, ребенок совершает первые наблюдения и открытия, учится мыслить и делать выводы. Осваивает первые слова. Причем звуки, услышанные на улице, оставляют в памяти детей куда более сильное впечатление, чем домашние. Желание поделиться им и заставляет его попробовать воспроизвести услышать. Новые и новые наблюдения, а значит и новые впечатления, кроха накапливает, если активно двигается. Иными словами, двигательная активность юного исследователя становится обязательным условием его речевого и мыслительного развития. Подвижный ребенок увидит и узнает больше, получит больше положительных эмоций от знакомства с окружающим миром, а значит, будет обеспечено и его эмоциональное развитие (без которого, кстати сказать, невозможно ни личностное развитие, ни восприятие искусства, ни творчество). Чем еще привлекательны прогулки для развития речи, так это тем, что речевые ситуации, во время которых активно обогащается словарный запас ребенка, возникают совершенно естественно, по мере того, как тот или иной предмет попадает в поле зрения ребенка. Как бы вы ни проводили время с ребенком на улице, где бы вы с ним ни гуляли (парк, лес, детская площадка...), старайтесь обо всем рассказывать ребенку. Подкрепляйте зрительные образы словами, расширяйте круг впечатлений ребенка, обращая внимание на те или иные предметы, их признаки и действия. Старайтесь, чтобы речь, обращенная к малышу, была ему понятна, спокойна по своему тону, но эмоциональна и богата интонациями. Не бойтесь "рассказать лишнего" (говорить о том, чего малыш еще не понимает) - пусть он учится слушать, впитывает интонации родной речи, обогащает речевую память. Рассказ должен быть спокойным: малышу нужно услышать все интонации связной речи, все особенности построения фразы. А потому вы должны стараться строить простые, но правильные предложения. Произносить слова так, чтобы малышу было легче (понятнее) постигать звуки родной речи, особенности ее звучания.

ЧТО РАССМОТРЕТЬ С РЕБЕНКОМ, РАССКАЗАТЬ  РЕБЕНКУ

Начните прогулку с памятного места: памятник 1000-летию Бреста, находящийся на пересечении улиц Гоголя и Советской. Расскажите детям о том, что в центре города находится пешеходная улица Советская. На ее пересечении с улицей Гоголя в 2009 году установили памятник на пожертвования от жителей города. Сложная архитектурная композиция представляет собой колонну, на вершине которой находится фигура ангела-хранителя Бреста. В его руках щит и крест. Ниже, вокруг колонны, спиной к ней, установлены фигуры важных для 1000-летней истории города людей. В основании памятника нанесены горельефы с картинами истории города, от основания города до обороны крепости и первых полетов в космос.

Продолжите маршрут к мемориалу освобождения Бреста. Расскажите детям о том, что стела из бетона и гранита расположена на площади Свободы в центре Бреста. Памятник имеет высоту около 9 метров. Он был установлен в 1965 году в честь Первого Белорусского фронта, войска которого освободили Брест в 1944 году. В верхней части стелы – барельеф головы советского солдата в каске, ниже – головы спасенной девочки. К памятнику ведет аллея, на которой также установлены стелы с наименованиями частей, которым присвоены звания «Брестские».

Дальше продолжаем прогулку к мемориальному комплексу «Стражам границ». Рассказать детям, что памятник находится на пересечении улиц Ленина и Машерова. Отсюда идет аллея ко входу в Брестскую крепость. Мемориал включает в себя основной памятник, на котором высечен барельеф лица пограничника и сжатой руки со штыком, а также 8 стел с бюстами и именами героев-пограничников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Завершаем прогулку в Брестской крепости. Расскажите детям про самый трагичный период в истории города – оборона Брестской крепости. Сегодня это сооружение имеет статус «Крепость герой», она открыта для посещения туристов. Свидетельства Великой Отечественной войны находятся не только в крепости, но и по всему городу. Однако Брест постоянно развивается и пополняется памятниками великим людям, современным героям и важным событиям.

КАКИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ РЕБЕНКУ

Уточните у ребёнка, что он знает о войне.Поинтересуйтесь у ребенка, что запомнилось больше всего.Было ли интересно?Будет ли ему интересно пройти по памятным местам еще раз?Хотел бы он посетить другие памятные места?

ПОИГРАЙТЕ С РЕБЕНКОМ

Дидактическая игра «Кто где служит?»

Небо охраняют - лётчики;

Границу - пограничники;

В танковых войсках служат - танкисты;

В пехоте - пехотинцы.

А ты знаешь, чем занимаются военные?

 

Дидактическая игра «Кто что делает?»

Я буду называть профессию, а ты мне говори, что делает человек:

Лётчик - управляет самолётом;

Пограничник - охраняет границу;

Танкист - управляет танком;

Подводник - плавает под водой;

Моряк - управляет кораблём;

Сапёр - обезвреживает мины.

 

Игра «Попади в цель» 

Загадайте загадку:

Гусеницы две ползут,

Башню с пушкою везут.(Танк) Без разгона ввысь взлетаю,

Стрекозу напоминаю

Отправляется в полет

Наш…(Вертолет)

    После прогулки предложите своему ребенку нарисовать то, что больше всего запомнилось во время  такой познавательной прогулки. Или по дороге домой можно попробовать разучить с ребенком одно из стихотворений: 

 Пусть дети не знают войны

Войны я не видел, но знаю,

Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас –

Всё им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,

Пусть дети не знают войны,

Пусть яркое солнышко светит!

Мы дружной семьёй быть должны! (М.Владимов)

 

 День Победы

Майский праздник - День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога

На торжественный парад.

И задумчиво с порога

Вслед им бабушки глядят. (Т.Белозеров)

Что за праздник?

В небе праздничный салют,

Фейерверки там и тут.

Поздравляет вся страна

Славных ветеранов.

А цветущая весна

Дарит им тюльпаны,

Дарит белую сирень.

Что за славный майский день? (Н.Иванова)

Ля Вечнагаагню

Вечны агонь…

Гэта светлая памяцьРадзiмы

Прабессмяротныхгерояўяе.

Гэта – наша гатоўнасцьБыцьiмi.

Гэта – наша пракляццеВайне. (МiхасьПазнякоў)

Впечатления ребенка во время прогулок по памятным местам - естественная ситуация для общения, которое так необходимо детям для полноценного развития. В процессе общения со взрослым формируется представление о мироздании, воспитывается характер, развивается способность к эмоциональному восприятию мира. Речь дает возможность не только понимать, но и узнавать новое, сочинять новое - выполнять сложнейшие мыслительные действия, связанные с познанием окружающего мира.

свернуть

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в группах раннего и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования

Педагогические требования к планированию образовательного процесса 1. Обеспечение единства цели, задач, содержания, методов и организационных форм образовательного процесса.    2. Сочетание методов педагогического взаимодействия с организацией разных видов детской деятельности воспитанников.    3. Соответствие содержания, форм и методов образовательной работы возрастным и индивидуальным особенностям детей.    4. Реальность плана, его систематичность и по­следовательность.   5.Соответствие оптимальной учебной нагрузки на детей нормативным правовым актам в сфере образования Республики Беларусь.  6.Учет медико-психолого-педагогических требований к последовательности, длительности форм образовательного процесса.

  ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Перспективное планирование -планирование на длительный период: год, полугодие, месяц

Календарное планирование -планирование специально организованной деятельности, видов детской деятельности и соответствующих им форм работы с дошкольниками на каждый день недели

Перспективно-календарное планирование –часть разделов плана планируется на год, полугодие, месяц, а часть разделов планируется на каждый день недели месяца

К выбору оптимальной и удобной формы планирования следует подходить с учетом профессионального уровня и индивидуального стиля деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в одной группе.

Форма плана образовательного процесса обсуждается коллегиально и утверждается на педагогическом совете.

СТРУКТУРА ПЛАНА:

 1. Задачи деятельности учреждения дошкольного образования на учебный год.
 2. Научно­-методическое обеспечение (перечень учебных изданий).
 3. Взаимодействие с семьями воспитанников (формы и содержание работы по повышению психолого­-педагогической компетентности родителей (законных представителей) воспитанников).
 4. Индивидуальная работа с воспитанниками (содержание работы по образовательным областям учебной программы дошкольного образования на основе ежедневных наблюдений педагогического работника и с учетом результатов детской деятельности. Коррекционно­-развивающая работа планируется и осуществляется педагогом-­психологом, учителем-­дефектологом).
 5. Закаливание (основные виды закаливания планируются с учетом принципов закаливания, возрастных особенностей воспитанников, сезонных изменений, условий УДО).
 6. Двигательная активность (содержание мероприятий распорядка дня: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на 1­й и 2­й прогулках, активный отдых).
 7. Специально организованная деятельность, регламентированная типовым учебным планом (игра, занятие),
 8. Нерегламентированная деятельность воспитанников (виды детской деятельности: предметная (в группах раннего возраста), познавательная практическая, общение, игровая, художественная, трудовая).

Перспективный  план:  содержание разделов планируются на год, полугодие, месяц

 1. Годовые задачи учреждения дошкольного образования 
 2. Научно-методическое обеспечение 
 3. Взаимодействие с семьей
 4. Индивидуальная работа с детьми
 5. Закаливание 
 6. Двигательная активность

Календарный план:

содержание разделов планируются на каждый день недели месяца

8.Специально организованная деятельность

9.Нерегламентированная деятельность воспитанников

СТРУКТУРА ПЛАНА

1.Годовые задачи учреждения дошкольного образования на учебный год

2.Научно-методическое обеспечение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

1.Формы работы с родителями: - коллективные* - индивидуальные* - наглядно-информационные -информационно-коммуникационные 2. Содержание работы 3. Дата проведения 4. Ответственный 5. Отметка о выполнении

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С  ДЕТЬМИ*   1. Первая  неделя (вторая, третья, четвертая)  2. Содержание работы по образовательным областям учебной программы дошкольного образования 3.Фамилия, имя ребенка 4. Учет работы *(коррекционную работу с детьми осуществляют: педагог-психолог, учитель-дефектолог) Закаливание Вид, задачи.  Планирование задач на квартал и ежедневное проведение на протяжении дня обязательных мероприятий с учетом принципов закаливания, возрастных особенностей детей сезонных изменений, условий учреждения дошкольного образования.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Двигательная деятельность:  организованная:

 • утренняя гимнастика на (1-2 и 3-4 недели, 2 и 4 недели - с усложнением и дополнением); физкультурная пауза; физкультминутки;
 • подвижные игрыи физические упражнения на 1-й и 2-й прогулках;

Активный отдых:

 • физкультурный досуг, физкультурный праздник, деньздоровья.

 самостоятельная двигательная деятельность (создание условий)

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (игры, занятия) Тема недели; образовательная область и вид занятия  (*** «Изобразительное искусство»: рисование);

тема занятия; программные задачи(Обучать, развивать. воспитывать); источники планирования; методические приемы; * дополнения

* (включаются задачи образовательных технологий или современных методик,  используемых  воспитателем в образовательном процессе)  !!!УЧЕТ РАБОТЫ Учет работы не должен носить формальный характер, осуществляется на основе повседневного наблюдения за деятельностью каждого ребенка, анализа продуктивных видов деятельности и служит основанием для планирования индивидуальной работы с детьми на следующую неделю месяца. Форма фиксации может быть разной (геометрическое и цветовое обозначение), простая, понятная  и доступная. ОБЩЕНИЕ (дошкольный возраст) Разыгрывание коммуникативных этюдов в парах или с малыми подгруппами Беседа-разговор (с детьми 1-3 лет) Беседы с детьми: с малышами — на темы ближайшего окружения, со старшими детьми —  на общественную, природоведческую тематику Беседы о прочитанном произведении Беседы на морально-этические темы Обсуждение содержания альбомов, иллюстраций, картинок, открыток на разнообразную тематику Тренинги Обсуждение проблемных ситуаций Упражнения вербального и невербального общения и др. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (дошкольныйвозраст)

 • Дидактические
 • Пальчиковые
 • Сюжетные 
 • Настольно-печатные 
 • Словесные 
 • Хороводные 
 • Подвижные 
 • Компьютерные 
 • Интеллектуальные 
 • Народные 
 • Игры со строительным материалом и др.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • Наблюдение реальных предметов и объектов живой и неживой природы;
 • Обследование предметов и пространства; 
 • Моделирование; 
 • Простейшее экспериментирование (опыты с окружающими предметами и объектами неживой природы);
 • Предметно-орудийная деятельность (основной вид деятельности детей раннего возраста (показ способов действий с предметами и игрушками) и др.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1.Художественно-речевая и театрально-игровая деятельность:  восприятие литературных произведений (сказок, рассказов, стихов, малых фольклорных форм); исполнение произведений художественной литературы (заучивание и чтение стихов, потешек) и детское речевое творчество (сочинение сказок, рассказов, составление загадок, метафор, рифмовок);  инсценирование с помощью игрушек; подготовка спектаклей и др.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.Изобразительная деятельность: ознакомление с изобразительным искусством: рассматривание произведений изобразительного искусства (иллюстраций в книгах, картин, скульптуры малых форм и др.), предметов декоративно-прикладного искусства; изготовление декораций, атрибутов, составление коллажей; изобразительная деятельность:

 • рисование;
 •      лепка;
 •      аппликация;
 •      конструирование;
 •      дизайн

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3.Музыкальная деятельность:

 • игра на музыкальных инструментах; 
 • слушание музыки; 
 • исполнение песен и танцевальных движений концерты,
 • музыкальные развлечения; 
 • подготовка к праздникам.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • Самообслуживание 
 • Хозяйственно-бытовой труд 
 • Труд в природе
 • Ручной труд (дошкольный возраст)
свернуть

Положение о наставничестве

 

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

отдела образования,

спорта и туризма

Брестского горисполкома

15.06.2016 № 152

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о наставничестве в учреждениях образования г. Бреста

 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Настоящее Положение о наставничестве в учреждениях образования г. Бреста (далее – Положение; учреждения образования) разработано на основании типового Положения о наставничестве, утвержденного постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 27.01.2011 № 2 в целях организации и проведения профессиональной поддержки и сопровождения молодых педагогических (согласно ст. 5 Субъекты и объекты образовательных отношений Кодекса об образовании) работников учреждений образования.
 3. Положение предназначено для педагогических работников учреждений образования, подведомственных отделам образования, спорта и туризма Брестского горисполкома, администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста, принимающих участие в реализации системы наставничества.
 4. В настоящем Положении используются следующие понятия:

наставничество – форма профессионального становления и воспитания молодых педагогических работников под наблюдением наставника, направленная на совершенствование качества персональной подготовки и практических навыков, надлежащее выполнение профессиональных функций, адаптацию в трудовом коллективе;

педагог-наставник – высококвалифицированный педагогический работник, проводящий в индивидуальном порядке работу с молодыми педагогическими работниками по их адаптации к педагогической производственной деятельности, корпоративной культуре и последующему профессиональному развитию, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и опытом;

молодой педагогический работник – лицо, поступившее на работу и осуществляющее свою педагогическую деятельность под наблюдением наставника в течение определенного срока, отведенного для оценки его способностей (далее – молодой педагогический работник).

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА
 2. 5. Цели и задачи:

оказание помощи молодому педагогическому работнику в освоении профессии и овладении в полном объеме должностными обязанностями за счет ознакомления с современными методами и приемами педагогического труда, передачи наставником личного опыта;

создание условий для становления квалифицированного педагогического работника;

вовлечение молодого педагогического работника в образовательный трудовой процесс и общественную жизнь учреждения образования с учетом его индивидуальных склонностей, закрепление его в профессии;

адаптация молодого педагогического работника в трудовом коллективе, освоение им корпоративной культуры, принятие традиций трудового коллектива и правил поведения в учреждении образования;

формирование высоких нравственных принципов, чувства долга и ответственности, уважения к профессии и добросовестного отношения к трудовой деятельности;

повышение качества подготовки и квалификации молодых педагогических работников, постоянное совершенствование форм и методов наставничества;

снижение текучести кадров и мотивация к установлению длительных трудовых отношений с нанимателем;

создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата.

 

 1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
 2. 6. Наставничество устанавливается для впервые принятого на работу молодого педагогического работника.
 3. 7. Наставничество организуется не позднее семи дней с момента принятия молодого педагогического работника на работу и вводится:

на срок до 1 года – над выпускниками учреждений, обеспечивающих получение высшего образования;

на срок до 2 лет – над выпускниками учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования.

 1. 8. Наставничество организуется на основании приказа руководителя учреждения образования. В приказе указываются продолжительность и условия наставничества, должность, фамилия, имя, отчество наставника и молодого педагогического работника, размер доплаты за наставничество. Приказ согласовывается с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации учреждения образования (далее – Профком)

Между наставником и молодым педагогическим работником заключается соглашение о трудовом сотрудничестве (приложение 1).

 1. 9. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на заместителя директора по учебной или воспитательной работе или руководителя предметного учебно-методического объединения (далее – УМО).
 2. 10. Заместитель директора по учебной или воспитательной работе или руководитель предметного УМО:

совместно с Профкомом готовит список наставников по учреждению образования и проект приказа для его утверждения;

рассматривает и согласовывает план организации и проведения наставничества (приложение 2);

организует обучение наставников передовым формам и методам обучения молодых педагогических работников, оказывает им методическую и практическую помощь в организации работы;

проводит инструктаж наставников и молодых педагогических  работников;

совершенствует формы наставничества в соответствии с изменяющимися потребностями системы образования г.  Бреста;

изучает, обобщает и распространяет положительный опыт организации наставничества в учреждении образования (в районе, городе);

вносит предложения о поощрении наставников;

организует аттестацию прошедших обучение молодых работников.

 1. 11. Ответственность за наставничество в учреждении образования несет руководитель учреждения образования.
 2. 12. Руководитель учреждения образования:

рассматривает и утверждает индивидуальный план наставничества;

создает условия для совместной работы молодого педагогического работника и наставника;

осуществляет контроль над ходом обучения;

совместно с другими лицами может участвовать в аттестации молодого педагогического работника.

 1. 13. В учреждении образования могут применяться формы наставничества:

индивидуальное наставничество – наиболее распространенная форма, при которой за наставником закрепляется один молодой педагогический работник;

групповое наставничество, при котором наставник руководит группой молодых педагогических работников;

коллективно-индивидуальное наставничество, при котором наставничество над одним молодым педагогическим работником осуществляет трудовой коллектив (группа опытных педагогических работников);

коллективно-групповое наставничество, при котором наставничество трудового коллектива (группа опытных педагогических работников) осуществляется над группой молодых педагогических работников.

 1. 14. Наставник в течение десяти дней с момента начала обучения совместно с молодым педагогическим работником разрабатывает Индивидуальный план наставничества (приложение 3).
 2. 15. В течение всего периода обучения наставник обеспечивает качественное и своевременное обучение молодого педагогического работника в соответствии с индивидуальным планом наставничества.
 3. 16. По завершении выполнения индивидуального плана обучения наставник составляет характеристику на молодого педагогического работника, указывает достигнутые результаты и представляет ее руководителю учреждении образования.
 4. 17. Результаты обучения молодых педагогических работников оценивает педагогический (методический) совет учреждения образования.
 5. 18. Молодой педагогический работник должен быть уведомлен о решении (рекомендациях), вынесенном педагогическим (методическим) советом.

 

 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТАВНИКА
 2. 19. Наставником назначается наиболее опытный, высококвалифицированный педагогический работник, который:

знает специфику деятельности учреждения образования и ее традиции;

владеет особенностями и спецификой работы по специальности молодого педагогического работника;

имеет продолжительный стаж работы по специальности в учреждении образования, богатый жизненный опыт, безупречную репутацию.

 1. 20. Наставник имеет право:

осуществлять обучение молодого педагогического работника в оговоренные сроки;

требовать от молодого педагогического работника выполнения указаний по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью;

ходатайствовать перед руководством о создании условий, необходимых для нормальной трудовой деятельности своего подопечного;

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой молодого педагогического работника, вносить предложения в профсоюзные органы, руководителю учреждения образования о поощрении молодого педагогического работника, увеличении размера заработной платы, применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

с согласия руководителя учреждения образования привлекать для обучения молодого педагогического работника других педагогических работников;

участвовать в обсуждении профессиональной карьеры молодого педагогического работника;

ходатайствовать перед квалификационной (аттестационной) комиссией о присвоении молодому педагогическому работнику квалификационной категории.

 1. 21. Наставник обязан:

разработать совместно с молодым педагогическим работником индивидуальный план наставничества;

ознакомить молодого педагогического работника с целями и задачами деятельности учреждения образования, условиями труда, основами корпоративной культуры;

ознакомить с требованиями по охране труда и правилами внутреннего трудового распорядка;

проводить необходимое обучение и контролировать выполняемую работу молодого педагогического работника, оказывать помощь, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;

способствовать рациональной организации труда молодого педагогического работника, эффективному использованию технических средств обучения, экономии топливно-энергетических ресурсов;

личным примером развивать положительные качества молодого педагогического работника, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;

подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагогического работника, составлять характеристику по итогам обучения, давать заключение о результатах прохождения адаптации с предложениями по дальнейшей работе молодого педагогического работника.

 1. 22. Ответственность наставника:

наставник несет персональную ответственность за качество обучения молодого педагогического работника и за его действия в период прохождения наставничества, связанные с трудовой деятельностью в учреждении образования.

 1. 23. Показателем оценки эффективности работы наставника является адаптация молодого педагогического работника за период обучения.

 

 

 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

МОЛОДОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

 1. 24. Молодой педагогический работник имеет право:

обращаться за помощью к своему наставнику;

вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с обучением;

участвовать в обсуждении результатов наставничества;

выходить с ходатайством к руководителю учреждения образования о смене наставника.

 1. 25. Молодой педагогический работник обязан:

знать нормативные акты, определяющие его трудовую деятельность, особенности деятельности учреждения образования, функциональные обязанности по его специальности, занимаемой должности;

постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими навыками;

исполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией;

соблюдать соглашение о трудовом сотрудничестве между наставником и молодым педагогическим работником, индивидуальный план наставничества.

 

 1. СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НАСТАВНИКОВ
 2. 26. В целях материального стимулирования наставника с момента выхода приказа о его назначении устанавливается надбавка в размере, определяемом руководителем учреждения образования по согласованию с Профкомом.

Размер надбавки может изменяться приказом руководителя учреждения образования, по согласованию с Профкомом, в связи с промежуточными итогами работы по наставничеству и качеством выполнения наставником возложенных на него обязанностей.

 1. 27. Может осуществляться дополнительное премирование наставника на условиях, предусмотренных коллективным договором.
 2. 28. В коллективный договор учреждения образования могут быть внесены гарантии о дополнительном стимулировании работы наставников.

 

СОГЛАСОВАНО

Постановление президиума Брестского

городского комитета Белорусского профсоюза

работников образования и науки

15.06.2016 № 05/15

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

СОГЛАШЕНИЕ

о трудовом сотрудничестве

между наставником и молодым педагогическим работником

 

Я, наставник, _______________________________________________ (профессия (должность), Ф.И.О. наставника) беру на обучение ________________________________________________________________ (профессия (должность), Ф.И.О. молодого педагогического работника) и обязуюсь помочь овладеть профессиональными компетенциями, повысить образовательный и культурный уровень, способствовать скорейшей адаптации в коллективе.

_____________ ________________________

                дата                      подпись наставника

Я, молодой педагогический работник, _________________________ (профессия (должность), Ф.И.О.) обязуюсь овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, добросовестно выполнять поставленные цели и задачи, максимально использовать полученный от наставника опыт и знания для овладения профессией.

 _____________ ________________________

дата                       подпись молодого работника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

Утверждаю

_____________________________

(руководитель учреждения образования)

"____"___________ 201__ г.

 

План организации и проведения наставничества

в ______________________

(наименование учреждения образования)

 

№ п/п

Мероприятия1

Дата

Ответственный2

Выполнение

(дата, подпись)

1.                  

Отбор группы наставников

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

2.                  

Подготовка наставников и их резерва (повышение квалификации в области профессиональных навыков)

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

3.                  

Определение сроков наставничества

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

4.                  

Закрепление наставников за молодыми педагогическими работниками

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

5.                  

Согласование индивидуальных планов наставничества

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

6.                  

Организация участия наставников в мероприятиях по обмену опытом

(районе, городе)

 

Заместитель директора по учебной (воспитательной) работе или руководитель предметного УМО

 

 

1 Обозначены основные направления мероприятий, при составлении реальных планов мероприятия  должны быть конкретизированы.

2 Обозначены ответственные за выполнение, при составлении реальных планов должны быть указаны должность и Ф.И.О.

 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

по учебной работе

_________ Г.А. Иванова

«___» июня 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

Утверждаю

______________________________

                                                                               (руководитель учреждения образования)

"____"___________ 201__ г.

 

Индивидуальный план наставничества

 

Ф.И.О. молодого педагогического работника _______________________________________ Профессия (должность)___________________________________________  Отчетный период ________________________________________________

 

№ п/п

Мероприятия1

Сроки

Оценка выполнения2 (дата, подпись наставника)

1.                  

Составление индивидуального плана наставничества

Не позднее

2-й недели

 

2.                  

Ознакомление с основополагающими документами, целями, задачами и направлениями профессиональной деятельности

 

 

3.                  

Знакомство с деятельностью внутренних структурных подразделений: СППС, медицинской службой и т.д.

 

 

4.                  

Ознакомление с административной структурой учреждения образования, отношениями подчиненности, порядком оформления документации учреждения образования

 

 

5.                  

Освоение и совершенствование навыков молодого педагогического работника (указываются конкретные методики, приемы и т.д.)

 

 

6.                  

Получение консультативной помощи в работе по специальности (профессии)

 

 

7.                  

Участие в проводимых конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для молодых педагогов

 

 

8.                  

Подготовка к аттестации молодого педагогического работника

 

 

9.                  

Повышение общеобразовательного и культурного уровня, участие в общественной жизни учреждения образования

 

 

10.              

Проверка выполнения индивидуального плана наставничества

 

 

 

 

_________________  ________________________                    (дата)                                (подпись наставника) _________________  ________________________                    (дата)                                (подпись заместителя директора по учебной (воспитательной)  работе,

                                                               руководителя УМО)

Оценка выполнения плана наставничества ___________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Характеристика молодого педагогического  работника_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________  ________________________                 (дата)                                            (подпись наставника)

 

Ознакомлен: _____________  _____________________________

                  (дата)                           (подпись молодого педагогического работника)

 

1  Мероприятия и направления носят рекомендательный характер, индивидуализированный план должен быть максимально конкретизирован; порядок мероприятий должен составляться по хронологии.

2 Заполняется наставником в свободной форме: выполнено, не выполнено, требуется повторное изучение и др.

свернуть